ՄԻԱՑԻՐ ՄԵՐ ԹԻՄԻՆ

ՈւՂԱՐԿԻ՛Ր ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆԴ, ՄԻԱՑԻՐ ՄԵՐ ԹԻՄԻՆ